Се погледнавте денес во огледало? Оваа неизлечлива болест ја имаат 30 милиони луѓе

Алцхајмеровата болест може да ги покаже првите навестувања децении пред официјалните симптоми на болеста. Само проучувањето на овие знаци може да ни помогне да го одложиме развојот.

Значи, тестирањето на очите може да помогне, ако се суди според резултатите на научниците од Факултетот за медицина во Сан Диего.

Мерењето колку брзо се шири ирисот на очите во времето кога се вршат тестови на знаење, се покажа како економичен, но најмалку инвазивен метод дали постои зголемена можност за развој на Алцхајмерова болест.

Студијата се фокусира на надолжното јадро на неколку илјади мозочни неврони, кое е главно место на невротрансмитерите и е поврзано со регулацијата на стимулацијата и когнитивната функција. Овде се смета дека протеинот Тау се смета за ран биомаркер на Алцхајмерова болест.

Дијаметарот на ирисот може да ни каже многу- што потешка е задачата за мозокот, толку повеќе ирисот ќе се прошири.

Инаку, досегашните истражувања откриле дека возрасните со поблаго когнитивно оштетување имале тестови на знаење кои покажале дека всушност проширување на ирис и вложувале повеќе напор отколку здрава личност.

Според податоците, има околу 30 милиони луѓе низ целиот свет со оваа неизлечива болест.