Импресум

Издавач:
Фактор Портал ДОО Скопје

Адреса:
Митрополит Теодосиј Гологанов 49/2-2

Контакт:
contact@maskimagazin.mk

Директор:
Катерина Манева

Главен и одговорен уредник:
Небојша Толески

Редакција:
Наталија Миланова
Љубица Иванова

Веб администратори:
Јанко Дракуловски
Никола Стојаноски