Импресум

Издавач:
Фактор Портал ДОО Скопје

Адреса:
Митрополит Теодосиј Гологанов 49/2-2

Контакт:
contact@maskimagazin.mk

Директор:
Александар Манев

Редакција:
Наталија Миланова
Ивана Мисајловска
Небојша Толески

Веб администратори:
Јанко Дракуловски
Никола Стојаноски