Бимилк организираше семинар со д-р Ранко Рајовиќ за негување на интелектуалните способности на децата

Воспитувачи, психолози, педагози, дефектолози како и родители учеа од д-р Ранко Рајовиќ за техниките за негување на интелектуалните способности на децата на еднодневниот семинар што го организира Бимилк по повод одбележување на светскиот ден на семејството. Експертот за детски развој, д-р Рајовиќ пред присутните на семинарот ги изнесе основите на системот за учење NTC (Никола Тесла Центар) со којшто се интегрираат иновативни детски активности и игри дизајнирани да го оптимизираат развојот на мозокот за време на клучниот период од раѓање до околу десет години.

Д-р Ранко Рајовиќ го истакна значењето на играта како внатрешен нагон на детето, клучен елемент на програмата NTC, која стимулира сложени моторни активности, фини моторни вештини и когнитивен развој. „Програмата NTC нуди целокупен пристап за негување на детскиот потенцијал“, истакна д-р Ранко Рајовиќ. „Преку три фази на имплементација, кои опфаќаат еволуциски поддржувачки активности, класификации на мислата и дивергентно и конвергентно размислување, децата се вклучуваат во учење засновано на игра што го подобрува и сензомоторниот и когнитивниот развој“.

Семинарот не само што ја олесни размената на знаење, туку и ја нагласи важноста на колективните напори на една компанија во обликувањето на посветла иднина.

За организаторот на настанот, компанијата Бимилк ова е начин да се вложи во вработените, но и во воспитувачите и педагозите, за да создадат средини кои го негуваат потенцијалот на новите генерации. Со здружување на родителите и воспитувачите, БИМИЛК има за цел да негува мрежа за поддршка посветена на целокупниот развој на децата, отворајќи го патот за просперитетна заедница.

„На 15 мај, Меѓународниот ден на семејството, ја славиме основната улога на семејството во нашето општество. Одбележувањето на овој ден треба да ја подигне свеста за значењето на вредностите кои се негуваат и развиваат во рамки на семејството и како тие потоа се рефлектираат на општественото живеење. Прифаќајќи ги иновативните пристапи во образованието, ние вложуваме во нашите вработени кои се родители, но и во воспитувачите од заедницата, за да создадат средини кои го негуваат потенцијалот на новите генерации. Со здружување на родителите и воспитувачите, се надеваме дека ќе поттикнеме соработка и споделување знаење за доброто на нашата заедница. Вработените за нас се семејство, најважната алка во успехот на Бимилк“, изјави Полексена Јанкуловска,  регионален маркетинг менаџер во БИМИЛК.

Галерија: