Хрватите најмногу очекуваат, најмалку Македонците: Задоволни со 565 евра плата

За време на неодамнешниот 10-ти саем на Интернет за вработување „Виртуелна кариера и знаење денови“ во Белград, беше спроведено регионално истражување за очекувањата за избор на работни места.

На истражувањето на „Инфостуд“ учествуваа 4.000 испитаници од четири држави во регионот: Хрватска, Македонија, БиХ и Србија.

Во анкетата учествуваа над 1.500 испитаници од Србија, од кои 43% се вработени, истиот процент се невработени, а 14% сè уште се на образование.

Во целиот регион, жителите на БиХ најмногу се плашат за своите работни места, додека во Македонија овој страв е најмалку изразен.

Македонците би биле задоволни од најниската просечна плата, додека Хрватите очекуваат најголема заработка.

Најголема заработувачка ја очекуваат Хрватите, а најмала од Македонците.

На прашањето за очекуваната сума на плата кај работодавачот, Србите би биле задоволни со просечна плата од 600 евра. Хрватските граѓани се пред очекувањата со просечно 1.300 евра. Граѓаните во БиХ би биле задоволни од плата од 700 евра, додека македонските граѓани би биле задоволни со просечна плата од 565 евра. Интересен факт е дека невработените испитаници во просек очекуваат околу 100 евра помалку заработка од оние што веќе се вработени, каде исто така, гледаме иста разлика од околу 100 евра во очекувањата на машките испитаници во однос на жените каде жените очекуваат помала просечна заработка.

На прашањето дали сакате да смените работни места во следната година, дури 47% од испитаниците од Србија воопшто не се плашат од своите работни места, 24% изјавиле дека се загрижени, додека 29% воопшто не размислувале за тоа.

Што се однесува до другите земји од регионот, 18% од анкетираните изјавиле дека стравуваат во Хрватска, 26% во БиХ, додека македонските граѓани најмалку се плашеле (16%).

Ако би можеле да избереме идеален работодавец, повеќето од србите би работеле за странска компанија (36%), од друга страна, 26% би работеле за државна компанија, додека 25% претпочитаат претприемачи. Само 13 проценти од испитаниците би работеле за домашна компанија.

Меѓучовечките односи и заработката се клучни

Испитаниците од сите четири земји во регионот се согласуваат дека меѓучовечките односи се најважни на работа или при избор на работодавец.