Huawei ја претставува услугата „Врата до врата“ за секој модел и секој клиент низ цела Северна Македонија

Согласно најавите и преземаните вонредни мерки за спречување ширење на КОВИД-19, HuaweiConsumerBusinessGroup ја претставува услугата „Врата до врата“ за сите уреди и сите клиенти на Huawei од цела Северна Македонија. Во случај корисниците да имаат потреба од каква било услуга, вообичаено обезбедена од сервисните центри на Huawei или нивните партнери, сега можат да се јават и да побараат бесплатно подигање на Huawei уредот од дадената адреса за редовен сервис, а потоа истиот да го добијат назад на дадената адреса, дезинфициран и подготвен за користење.

За резервација на некоја од услугите „Врата до врата“ корисниците можат да се јават на официјалната линија на Huawei - 0800 55 550, или на една од двете дополнително обезбедени линии– 02/3111-110, 078/480-242.

Huawei ги поддржува мерките за одржување на здравјето и благосостојбата на своите корисниции препорачува редовно чистење и дезинфекција на сите мобилни уреди.