Не е нов концепт на живеење: Ова датира од 11 век, згради во кои живеат луѓе

Фуџиан Тулу се уникатни кинески рурални згради изградени од народот Хака од провинцијата Фуџијан, Кина. Тие главно биле изградени помеѓу 12 и 20 век. Имаат неколку ката и се оградени со дебел земјен ѕид. 

Една од главните цели, додека се градеа зградите, беше да се обезбеди одбранбен простор за живеење за народот Хака. 

Највисокото ниво на Fujian Tulou има дупки за оружје за одбранбени цели. Во најголемите простории би можеле да бидат сместени речиси 800 луѓе.

Концепт „Затворено надвор, отворено внатре“

Тулу се претежно големи, затворени и утврдени земјенаи згради. Додека некои од нив имаат кружна форма, други може да бидат правоаголни или квадратни. Тие се изградени според кинеската традиција на живеење „затворено надвор, отворено внатре“.