Парфем со лидерски карактеристики: Diesel Sound of the Brave

Со исто темпо до крајот на напорниот ден! Diesel Sound of the Brave машката тоалетна вода е врвна комбинација од миризливи состојки со кои секогаш ќе бидете активни и секогаш во вистински ритам.

Дрвенест мирис, зачинет мирис


За динамични поединци со лидерски карактеристики


парфем погоден за секој ден