Поучна Приказна: Сè е внатре во нас!

Уморен и згрозен од бучниот и неспокоен град, еден човек решил да најде тивко место каде ќе се оддалечи некое време на размислување за животот и смислата на него.

Се искачил високо во планината, влегол во длабоката шума, каде не се меркала жива душа. Но не успеал да се сконцентрира- му пречела песната на штурците!

Навлегол уште подлабоко во шумата, но таму пак птиците пееле многу високо и му пречеле во комуникацијата со внатрешното "Јас".

Во потрага по апсолутната тишина, тогаш човекот влегол во една пештера. Таму било многу тивко, но некаде во нејзините набори капела вода. Звукот на капките директно го збеснувале.

Тогаш човекот си изградил мал, звукоизолиран бункер, без врати и прозорци. Но во целосната тишина јасно му пречел часовникот. Човекот го симнал часовникот од раката и жестоко го удрил од ѕидот.

Седнал, здивнал длабоко и се подготвил конечно да се наслади ма мирот, но ... "туп-туп, туп-туп ...", му пулсирало срцето се погласно и погласно ...

Поука: Сите проблеми, како и нивните решенија се наоѓаат не некаде околу нас, туку внатре во нас.