Промо потрошувачки кредит на Халкбанк со најдобри услови на пазарот: фиксната камата изнесува 5,4 отсто за целиот период

Промо потрошувачки кредит со каматна стапка од 5.4%, фиксна за целиотмаксимален период од 10 години,  е новиот производ на Халкбанк АД Скопје. Истиот, во моментов e производ со најдобри услови на пазарот.

Клиентите во банката можат да аплицираат за износ на средства до 25.000евра, а рокот на отплата е до 120 месеци. Кредитот е без трошоци за обработка на барањата.

Кредитот е со задолжителна полиса од незгода од Халк Осигурување АД Скопје што изнесува 1000 денари годишно за период еднаков на рокот на отплата на кредитот.

Искористете го моментот и остварете ги сите ваши финансиски потреби со Промо потрошувачкиот кредит на Халкбанк.

ПР објава