Просветно дело со Збирка решени задачи по математика: олеснете си го полагањето на државната матура

За сите што сакаат дополнително да вежбаат задачи од државна матура по предметот математика Просветно дело им нуди Решени задачи од матура МАТЕМАТИКА.

Ова е збирка решени задачи од државна матура по предметот математика.

Збирката содржи вкупно 240 решени задачи, кои ќе им помогнат на учениците да извежбаат задачи повеќе. Дадени се целосно решени задачи со постапка за нивно решавање.

Вежбајте, користете ја сета дополнителна литература за да си го олесните полагањето државна матура по предметот математика!