Рацете откриваат: Каков тип на човек сте?

Секој дел од нашето тело крие по една карактеристика. Доколку внимателно погледнете во дланките на тотален странец, многу лесно можете да одредите каков е неговиот лик.

Во принци сите луѓе имаат една од 5 - те основни типови на дланки, секако со мали варијации.

Направете го тестот и дознајте каков човек сте за помалку од 5 секунди.

1. Конусни прсти

Ваков тип на рацете имаат оние кои се паметни.

Овие личност ја ценат музиката, талентот и литературата. Тие често фантазираат, чувствителни се и се уметници. Тие добро излегуваат на крај со новите задачи, но честопати им треба повеќе време за размислување.

2. Издолжени прсти

Луѓето со такви раце имаат интуитивна природа. Тие се романтични и страсни. Го ценат добриот вкус. Затоа тие често зависат од другите и не се сами.

3. Коскени прсти

Овие луѓе ги нарекуваме филозофи. Тие се многу логични, доследни и сакаат да размислуваат постојано. Тие се многу интелигентни, но опседнати се со недостаток на пари. Чувствителни се, но можат да ги контролираат своите емоции.

4. Дебели прсти

Луѓето со дебели прсти се сериозни и внимателни. Тие се одговорни и поддржуваат во тешки времиња. Реалисти се и исто така многу практични, многу лесно создаваат врски и се многу комуникативни. Тие се амбициозни и главно работат на себе.

5. Сплескани и широки прсти

Луѓето со ваков вид на прсти се креативни, иновативни и се соочуваат со предизвиците во нивните животи. Тие имаат отворен ум и мисли, така што скоро секогаш успеваат во нивните цели. Тие не се плашат, енергични се и полни со оригинални идеи.