Човештвото не е религија, туку само ранг што некои луѓе го постигнуваат

Сопственикот на автомобилот е од Данска. Тој не го запали автомобилот еден месец додека оваа гулабица не ги извела јајцата.

Тој рече:

„Се додека таа го избира мојот автомобил за да го изгради своето гнездо, јас ќе живеам во хармонија со нејзиниот дух.

Човештвото не е религија, туку само ранг што некои луѓе го постигнуваат