,

Дали треба да го исклучуваме бојлерот кога се капеме?

Луѓето обично се добро поделени кога ќе се започне оваа тема. Некои редовно го исклучуваат бојлерот и мислат дека е многу опасно, додека други никогаш не го исклучуваат и се капат дури и кога е вклучен. Имаме слушнато приказни дека електричната енергија може да нè погоди ако е котелот вклучен, но дали е точно?

Веднаш ќе ви кажеме дека одговорот е ДА.

Иако шансите се мали, постои можност за електричен удар додека се бањате со вклучен бојлер. Иако е незгоден и комплексен, бојлерот е едноставен уред за греење, се загрева преку едноставен грејач што можете да го најдете на отворените шпорети.

Овој грејач се загрева со електрична енергија, со фазни и неутрални проводници. Проблемот се јавува кога грејачот пукна или „пробива“. Кога грејачот се расипува, се создава краток спој и струјата од грејачот поминува во вода, а бидејќи водата е голем проводник, јасно ви е дека струјата може да ве погоди.

Иако осигурувачите треба да реагираат кога тоа се ќе случи, кајпостарите бојлери, осигурувачите може да задоцнат, така што струјата од грејачот може да помине во водата во бојлерот, што потоа може да се пренесе од него преку тушот до вас.

Тоа е причината зошто препораката на секој електричар е да го исклучите бојлерот при бањање во секој случај, затоа што не е тешко да исклучите еден обичен прекинувач и со тоа да се намали ризикот за 100%.