Никола Тесла вака зборуваше за трите најголеми човечки заблуди кои ќе настанат во модерното време...„Најраспространета е таа за појавата на болеста...“

Дали знаевте?

За време на неговиот живот, Никола Тесла прорекол дека најголемите човечки заблуди ќе се појават во модерното време.

Пред неколку децении, Тесла ги издвои трите најголеми:

ПРОСТОР

Човечките заблуди за вселената се во првите редови. Тие го вклучуваат верувањето дека Земјата е единствената населена планета во космосот. Исто така, дека универзумот е вакуум кој нема енергија, без материја.

БОЛЕСТ

Заблуда за потеклото на болеста, која донесе незнаење и заблуди за начинот на лекување. Оваа заблуда е прва во однос на распространетоста.

ЕНЕРГИЈА

Третата заблуда се однесува на можностите што енергиите му ги даваат на човекот. Човекот не познава други енергии, туку само ја изгребал површината на можностите за користење преку електричната, топлинската, сончевата и ветерната енергија, додека останатото е недопрено и целосно непознато.