Висок крвен притисок: Кардиолозите ја откриваат заблуда во која веруваат луѓето

Крвниот притисок е притисок со кој крвта делува на ѕидовите на крвните садови (артерии) во секој дел од нашето тело, а се создава со работата на срцето како пумпа.

Еднаквоста на притисоците е една од најчестите заблуди што преовладува кај луѓето, а тие се однесуваат на срцеви заболувања и артериски притисок.

Таканареченото изедначување на притисокот не постои и не е можно. Причината е следново: ние обично го мериме артерискиот притисок со методот на надлактица, дигитално или во ординација со манжетна и стетоскоп, пишува Ordinacija.

Артерискиот притисок се состои од горниот притисок, кој го нарекуваме систолен, и е резултат на компресија или контракција на срцевиот мускул на левата комора, што предизвикува крвта да биде исфрлена во артерискиот систем, прво во аортата, а потоа и во сите артерии. Овој дел од срцето се нарекува систола, а притисокот што се создава во артерискиот систем се нарекува систолен притисок. Кај возрасните, вообичаено е околу 120 mmHg во текот на денот, ако е над 140 mmHg, тогаш зборуваме за артериска хипертензија.

Откако ќе заврши систола, во срцето се јавува фаза на вентрикуларно полнење, која ја нарекуваме дијастола. За време на дијастолата додека срцето се полни, притисокот во артериите постепено се спушта од максималните вредности постигнати во систола и на крајот на дијастолата обично достигнува вредност од околу 80 mmHg. Овој притисок го нарекуваме низок или дијастолен притисок, тој никогаш не се спушта на нула затоа што артериите имаат мускулна мембрана која има тензија или тон кај луѓето и го задржува најнискиот притисок на 60-90 mmHg, а ако е над 90 mmHg, тогаш зборуваме за артериска хипертензија.

На крајот на дијастолата, повторно започнува систола или ново чукање на срцето, што повторно го крева притисокот кон горните вредности, а после тоа се спушта на пониски вредности во дијастола.

Значи, артерискиот притисок е резултат на работата на срцето (левата комора) и тонот или напнатоста на артериите. Сè додека срцето работи и има нормални циклуси на систола и дијастола, систолниот и дијастолниот притисок не можат да бидат еднакви.

Кои се оптималните вредности на крвниот притисок?

Состојбата на притисокот е оптимална ако систолниот притисок е помал од 120, а дијастолниот притисок е помал од 80 mmHg.

Состојбата на притисокот е нормална ако систолниот притисок е помал од 130, а дијастолниот притисок е помал од 85 mmHg.

Состојбата на притисокот е гранична ако систолниот притисок е помеѓу 130 и 139 mmHg, а дијастолниот притисок е помеѓу 85 и 89 mmHg. Во тој случај, повторно контролирајте го по една година.