Зошто не се наздравува со вода туку само со алкохол: Едно верување ќе ве наежи

Коренот на овој обичај се наоѓа во антиката. Имено, античките Грци верувале дека кога некој ќе умре, неговата душа оди во подземјето - Адот. Таму се наоѓа тажна рамница  обрасната со бледи, диви цвеќиња.

По оваа рамнина се влеваат пет реки: ледениот Стикс - река на омразата, Ашерон - река на болката, Кокит - река на жалењето, Флегетон - река на огиноти Лета - река на заборавот.

Кога душата на починатиот ќе дојде во Адот, тој пие од Лета за да го заборави минатото и страдањата од претходниот живот. Оние кои веруваа во реинкарнација, исто така, веруваа дека душите пијат од оваа река за да го заборават претходниот живот и да бидат подготвени за нов.

Токму тука се верува дека лежи во коренот на обичајот никогаш да не се наздравува со чаша вода. На овој начин, оној што го стори тоа, би имал предвремено заборавање и судбина полоша од смртта.