30 годишен јубилеј на ТД Кадис

Како една од првите приватни фирми во Р.Македонија основана од семејството Каленикови, ТД Кадис денес  одбележува 30 години успешна работа во бизнисот со продажба и сервисирање на автомобили.

Горди на постигнатите успеси, општествено одговорни и  хуманитарно посветени продолжуваме и понатаму по истиот пат со надеж дека наскоро ќе имаме можност и да наздравиме заедно за значајниот јубилеј.

Останете безбедни и  грижете се за вашето здравје.


ПР објава