Одстранување на влакна и нокти од страна на оној кој го коле курбанот: Курбан бајрам, светиот празник и необични обичаи

Секој празник си има свои обичаи по кои верникот треба да се раководи. Секој празник си има и свои посебни значења запишани во светите книги, без разлика за која религија се работи. Некои нешта се можеби чудни за некого, но се е во согласност со пропишаното.

Курбан бајрам — голем исламски празник кој трае 4 дена (10-13 зулхиџет, односно дванаесеттиот месец според арапскиот календар) и се вика таканаречениот празник на жртвата затоа што тогаш се принесува жртва - курбан, обично овни и им се делат на сиромасите. На првиот ден од празникот се изведува молитвата за Бајрам - бајрам намаз, со која верниците бараат милост од Алах. Карактеристично за овој празник е принесувањето жртва - курбан која има симболика на приближување кон Бога. Обичајот го изведуваат сите кои имаат можност за тоа. Оние кои принеле жртва, потоа раздаваат од месото на сиромашните, соседите и роднините. На овој ден се крунисува аџилакот на аџиите кои отишле да се поклонат на Светата Ќаба во Мека.

Но има и недоумници меѓу верниците: Еве едно:

Се обидував да најдам регулатива за кого е жртвата, но не наидов на доволно јасни одговори, па ќе прашам конкретно за мојата ситуација: За кого важи прописот да не се вадат влакната и ноктите од телото во првите 10 дена од Зул-Хиџат до колењето на курбанот? Ако можете да ми испратите линк до статија, подетален одговор за ова, книга или видео каде што е подетално објаснето!

ОДГОВОР: Мир на тебе.

Се пренесува дека Пратеникот с.а.в.с. сака да заколи курбан, нека не зема ништо од косата или ноктите.“ додека не заколат (курбан)“. Хадисот Муслим го запишал во својот сахих, а во друго пренесување е кажано: „Ниту од вашето тело (на кое има влакна)“. Забележано е и од Несаи, Ибн Маџа, Ахмед и Бајхеки.

А во друго пренесување се вели: „Кој има курбан за колење, кога ќе се појави младиот дул-хиџат, да не зема ништо од косата или ноктите додека не го заколе (курбанот). 

 „Кој има курбан за колење, кога ќе се појави младоста на Зул-Хиџат, нека не зема ништо од косата или ноктите додека не ја заколе“,“ Нека не сече, не сече коса или нокти“.

Овој хадис во сите негови цитирани нарации е веродостоен, и доволно е Муслим да го цитира во неговиот Сахих, за кој не постои познато несогласување.

Ставовите на научниците за оваа регулатива

Научниците имаат поделено мислење во однос на прописите за земање коса и нокти од оној кој одбива да ја жртвува жртвата. 

Што се однесува до оној за кого се коле курбанот, како и тој што врз основа на тестамент или полномошно го коле курбанот за друг, не се обврзани да ги вадат влакната од телото или да ги средат ноктите.