Оваа банкнота со ликот на Тито имаше неверојатна грешка (фото, видео)

Имињата на државите се сменија, но не и динарот, кој се стекна со култен статус и престана да биде „југословенски“ кога Србија го замени со српскиот динар, а Црна Гора со еврото - години откако се распадна поранешна Југославија.

На почетокот на осумдесеттите години, беше донесена одлука постојната серија пари да се замени со нова, помодерна. Во новата серија, секоја поединечна банкнота требаше да претставува една од југословенските републики, а на лицето ќе има една историска фигура од таа република, со мотив од таа република на обратна страна. Најмалата банкнота од 10 динари би претставувала најмала република, Црна Гора, а најголемата постојна банкнота од 1.000 динари би ја претставувала најголемата република, Србија, а бисе вовела и новата банкнота од 5 000 динари  за да ја претставува Југославија. Прво, најголемата банкнота требаше да биде пуштена во промет, а потоа постепено да се заменуваат банкнотите со помали деноминации, пренесува Express.hr.

Во 1985 година беше издадена нова серија на банкноти, која започна со воведување на банкнота од 5000 динари со ликот на починатиот југословенски претседател Јосип Броз Тито.

Ова, до тогаш најголемата издадена и долгоочекувана банкнота, предизвика вистинска бура во јавноста, и таа продолжува и денес - не заради нејзината вредност, туку заради грешка што никој не ја забележа на почетокот.

Имено, годината на неговото раѓање и смрт е испишана покрај фигурата на Тито. Наместо 1892-1980 година, банкнотата пушуваше 1892-1930 година - така според тоа, Тито починал 50 години порано.

Интересно е што дури и откако ја забележале грешката, банкнотата не била повлечена од промет, затоа што генералниот директор на тогашното Биро за производство на банкноти рече дека од 14 милиони печатени банкноти, само 4 проценти имале грешка. Ова значи дека погрешната година на смртта е пронајдена на околу 560 илјади банкноти, а според меѓународните регулативи, земја што издава повеќе од една на милион банкноти со видлива грешка, треба да ги повлече сите пари од серијата од промет.

Но, погрешната година на смртта на Тито не е единствената грешка со оваа банкнота. Официјално не се споменува датумот кога беше пуштен во промет, а изгледот и описот на банкнотата беше сосем различен од она што беше објавено во официјалниот весник на СФРЈ, ЈАНИ.

Втората банкнота, која требаше да биде отпечатена во апоени од 1.000 динари, со датум на издавање во 1986 година, требаше да ја претставува СР Србија, а на лицето требаше да има портрет на Вук Стефановиќ Караџиќ. Сите матрици беа подготвени и банкнотата беше подготвена за печатење, но никогаш не беше пуштена во промет. Со оглед на хиперинфлацијата, имаше потреба од банкноти од сè поголеми апоени, а не од помалите.

По распадот на СФР Југославија, започнува крајот на југословенскиот динар:

Во 1991 година, Словенија го замени со привремени ваучери за пари, а во 1992 година со словенечкиот толар, а потоа во 2007 година со еврото.

Во 1991 година, Хрватска го замени со хрватскиот динар, а динарот „Краина“ се користеше во делови под контрола на српската Крајина. Во 1994 година беше воведена хрватската куна.

Во 1992 година, Македонија го воведе македонскиот денар.

Во 1992 година, Босна и Херцеговина го воведе босанскиот динар, а динарот на Република Српска се користеше во делови под контрола на Република Српска. Во 1998 година, воведена е конвертибилната марка.

Во 1999 година Црна Гора ја замени со германската марка, а во 2002 година со еврото.

Во 1999 година, Косово го замени со германската марка, а во 2002 година со еврото.

Во 2003 година, Србија го замени со српскиот динар.