Божјите очи: Светост на мистичната пештера во Бугарија

Пештерата Преходна го има најдолгиот пештерски тунел во Бугарија, со должина од 365 метри и висина од 56 метри. Геолошкиот феномен се наоѓа на 250 метри надморска височина. Пештерата е лесно достапна и во текот на сите сезони од годината.

Преходна е една од најпознатите пештери во Бугарија, сместена во непосредна близина на селото Карлуково (0,5 км.), амблем на карлскиот регион Карлуково. 

Поради процесите на делудација и ерозијата предизвикана од водите што избиваат на површина, се формирале „Очите на Бога“ – две огромни, скоро идентични по големина, отвори во форма на очи.

Гледано и од внатрешноста и од надворешноста, се добива впечаток дека „Очите на Бога“ гледаат во посетителите.