Дали знаете би се случило ако земјата остане без кислород само 5 секунди?

Ако Земјата останебез кислород само пет секунди, за тоа време планетата би била погодена од големи негативни промени, предупредуваат еколозите.

Како дел од глобалната кампања за животна средина, еколозите велат дека 21% од кислородот се наоѓа во атмосферата, што е нејзина најважна компонента. Ако немаше кислород, немаше да има луѓе, растенија или животни.

Во тие пет секунди без кислород, планетата би претрпела големи промени.

Без овој основен животен елемент, сите згради направени од бетон, во кои кислородот е основен врзан, би се претвориле во прав. Металните конструкции би биле исто така проблем затоа што кислородниот слој што би спречил металите да се топат едни со други ќе исчезне.

Луѓето би се изложени на директна сончева светлина, бидејќи озонскиот слој е составен од атоми на кислород. Ќе се појават опасни изгореници, внатрешното уво ќе пукне поради ненадејната промена на воздушниот притисок.

Ненадејното исчезнување на кислородот ќе им остави на луѓето впечаток дека одеднаш се наоѓаат на 2.000 метри под водата.

Без кислород, моторите во возилата не би работеле, така што милиони автомобили би застанале додека авионите би паднале на земја. Небото ќе се претвори во црно, бидејќи сончевата светлина одразува разни честички во атмосферата пред да пристигне на Земјата.

Во исто време, Земјината кора, која се состои од 45 проценти од кислородот, ќе пропадне, велат еколозите.