Автомобили

Што ќе биде ново во Законот за возила?

Еколошки налепници, субвенции за вградување на плински уреди во возилата и замена на стари со нови возила.Ова се дел од новините кои ќе бидат воведени во новиот Закон за возила.