Како Александар Македонски го покори светот? Борбена формација која сочинуваше непобедлива воена машина

Почнувајќи од кралот Филип Втори, македонската армија беше реформирана и беа воведени новини кои Александар Македонски ќе ги усоврши и, во комбинација со неговиот талент за командување, ќе помогне да се освои речиси целиот антички познат свет.

Повеќето антички извори се согласуваат дека немало пострашна глетка во светот во тоа време од македонската фаланга со сари - долгите копја карактеристични за четите на Александар Македонски - кои јуришаат. Неговата војска беше несомнено најдобрата и најсмртоносната машина во тоа време, што беше една од главните причини малото кралство од Балканскиот Полуостров да стане едно од најголемите на своето време. Како дојде до тоа?

Да почнеме по ред - реформите на Филип

Кога Филип II станал крал на Македонија во 359 п.н.е., тој наследил војска која била неефикасна. Потоа решил да воведе низа воени реформи. Во годините што следеа, заедно со Александар, тој ќе создаде војска каква што античкиот свет досега не видел. Неговата прва задача била да ја реорганизира фалангата - составена од редови и фрази од вкупно 1.540 луѓе. Покрај тоа, тој одлучил да воведе сари наместо хоплит - долго копје, кое давало предност пред пократкото оружје на непријателот.

Меѓутоа, поради должината на сари, војниците во првите редови морале да бидат силни и агилни. Затоа, хоплитот станува придружнички пион со штит сличен на хоплонот. Покрај долгото копје, секој од нив поседувал и помал меч или кифос за борба од раце. Десно од следбениците на пешадијата имало повеќе подвижни борци со пократки копја и полесно оружје. Експертите се согласуваат дека има само еден недостаток на оваа единица: најдобро функционирала на рамно тло. Сепак, како што се испостави, Александар Велики успеал да го надмине ова со неверојатен успех.

Во комбинација со коњаница - поголема офанзивна моќ

И десното и левото крило на македонските фаланги имаа коњаница. Таа ја сочинуваше ударната сила на армијата и имаше за цел да направи одлучувачки пробив во непријателските линии. Имаше две дивизии, од кои едната беше пофлексибилна и првенствено се користеше како извидник. Од друга страна, придружната коњаница била поважна и била поделена на осум ескадрили од по 200 луѓе, од кои најважна била таа на Александар во која биле неговите придружници - и тие секогаш се бореле десно.

Тактиката била едноставна - фалангите ќе го нападнат централниот дел на противничката војска под кос агол, додека коњаницата ќе напаѓа и ќе ги пробие редовите на крилата. Од одбранбена гледна точка, овој тип на организација била послаба во однос на грчката хоплитска фаланга, но имала поголема офанзивна моќ за дури 40 проценти.

Историчарите денес се согласуваат дека војската, дури и онаа што била облечена како македонска, не би можела да функционира добро без водството на Александар. Една од неговите извонредни способности била да ја предвидува стратегијата на неговиот противник, честопати принудувајќи го да се бори на сопствената одбрана земја.

Плутарх во своето дело за Александар Македонски напиша:

„До времето на Александар, борбените формации што го однесоа низ Грција и Персија во Азија беа усовршени. Тој стигна до Индија, често борејќи се со бројно супериорната сила. Неговата употреба на фалангата и коњаницата, во комбинација со вродено чувство за команда, го стави својот непријател во позиција каде што требаше да се брани, што му овозможи никогаш да не ја изгуби битката“.


Извор: nationalgeographic.rs

Фото: Фејсбук