Масонството во современиот свет на границата помеѓу тајната и јавноста

Слободното ѕидарство во оваа 2022 година или според масонската пресметка - 6022 година, ниту во англосаксонскиот свет, ниту на „континентот“, ниту на Ориентот ниту во поранешните европски колонии, веќе нема „револуционерен“ карактер, туку е една од бројните братски организации достапни за членство, „вмрежување“ и градење „круг за поддршка“, како што се вели денес на сеприсутниот јазик на прирачниците за самопомош. Покрај овие општествени активности, во ложите е присутно морално и филозофско подобрување преку изучување на соодветна литература и дискусија.

Сепак, масонството доаѓа во различни лиценци, вкусови или спонтани иницијативи и не е единствено ниту во содржината, ниту во формата на организација. Поради присуството на Британија во медиумите и популарната култура, концептот на масонството често се поистоветува со разгранета организација чиј центар е UGLE - Обединета голема ложа на Англија, со центар се разбира во Лондон. Нејзините ограноци, навистина, постојат во повеќето земји во светот, примаат само мажи, забрануваат политичка дискусија во ложата и функционираат главно униформно, како во Англија, Америка, Хрватска, така и во делови од светот далеку од Европа. Тоа е она што се подразбира под „редовно“ ѕидарство.

„Регуларното“ масонство е доминантно и во Соединетите Американски Држави, но таму многу ложи се оддалечија од формата на пристигнување во одела, па членовите ставија престилки и панделки на нивната секојдневна облека. Повторувајќи го проблемот од пред 1960 година, црните граѓани да станат членови на класичните ложи, масонството „Принц Хол“ е популарно и неговите членови се претежно Афроамериканци.

Поранешното „континентално“ масонство сега е хетеродоксно и поделено на бројни, главно национални, организации. Најинтернационални од нив се Grand Orient de France (GODF), кој ги наследува прогресивните општествени идеи и Le Droit Humain - редот на човековите права, кој ги наследува идеите на Теософијата и раното движење за правата на жените, за универзалното братство и сестринство на човекот. Двете организации прифаќаат и женско и машко членство, додека Le Droit Humain е подецентрализиран од GODF, иако и двете организации се блиски по идеја и форма. GLFF (Grand lodge feminine de France), најголемата организација на исклучиво женско масонство, како и GLF - Grand lodge de France - која е пандан на британското 'редовно' масонство, се дел од француското масонство.

Големиот Ориент на Франција (GOdF) е француска национална масонска организација основана во 1728 година. Таа е една од најголемите масонски организации во сферата на францускиот јазик, со околу 12.000 членови. GOdF се заснова на принципите на слободна мисла и толеранција и се стреми да ги промовира хуманистичките вредности и да помогне во развојот на личноста на своите членови. GOdF има и меѓународна димензија и членови во многу земји низ светот, но со центар во Париз.

Le Droit Humain International е основана во 1893 година во Париз. За разлика од другите масонски организации кои работат само во национална или регионална јурисдикција, Редот е глобално братство и сестринство со многу федерации и јурисдикции во над 60 земји на пет континенти. Примарниот обред на овој ред е шкотскиот обред, но многу други се изучуваат, како што се Лодердејл, Јорк и други.

Масонската сцена во Италија е сложена, постојат неколку конкурентски организации на Големиот Ориент, Големата ложа д'Италија која, за разлика од британската и француската, прима и жени, како и традиционалната Масонерија Мемфис-Мисраим која има значајна политичка историја во Италија, од Гарибалди до ложата 'Propaganda Due'.

Додека подуховниот обред Мемфис-Мисраим претежно падна во популарност по Втората светска војна, на крајот на 1990-тите доживеа еден вид заживување, раширувајќи се низ Америка, Израел и Источна Европа и повторно доби посилни корени во Италија. Најголемата од мајките на обредот Мемфис-Мисраим е WAEO - Светската асоцијација на египетските послушници, со центар во Тел Авив.

Покрај ложите вмрежени во меѓународни организации, постојат и стотици „спонтани“ организации, особено во Јужна Америка - понекогаш грубо наречени „неправилни“ или „диви“ ложи, кои ги следат нивните сопствени правила, но може да имаат значително локално членство и активности.

Извор: blagamisterije.com