Тренд

Сите насмевки на Зоран Заев

Го продолжуваат животот. Но не сите! Различни насмевки испраќаат различни сигнали. Во комбинација со говорот на телото тие суптилно ќе ни кажат многу повеќе за одредени личности