Телесни атрибути кои покажуваат дека сте ГЕНИЈАЛЕЦ!

Ако ги поседувате овие атрибути, тогаш тоа значи дека сте натпросечно интелигентни..

Научниците потврдија дека постои врска помеѓу одредени делови од телото и интелигенцијата. Според тоа се смета дека луѓето со овие телесни атрибути имаат поголем IQ коефициент и дека се генерално попаметни од личностите кои не ги поседуваат истите атрибути.

Ви ги претставуваме 10 телесни атрибути кои покажуваат дека сте ГЕНИЈАЛЕЦ:

1. Висина

2. Сини очи

3. Голема глава/чело

4. Асиметрични усни

5. Мали и тенки усни

6. Шилеста брада

7. Римски нос (нос со грб)

8. Мал показалец

9. Левораки личности

10. Изразита влакнетост